Kristiinankaupunki  Karijoki   Koordinointiryhmä   Linkit  
 

 

Susiluola

 
Ajankohtaista
Museovirasto

Näyttelyt
Projekteja
Pyhävuori
Kartta
GeologiaSusiluola – elämää ennen jääkautta!

Tallattu lattiapinta ja kivityökaluja yli 120 000 vuoden takaa. Kaikki ne todistavat elämästä Susivuorella ennen kuin jääkausi peitti maan alleen tuhansiksi vuosiksi. Susiluola on ainutlaatuinen nähtävyys, sillä sen kaltaista ei ole muualla Pohjoismaissa. Susiluolaa ympäröivä maasto on täynnä merkkejä jääkaudelta, ja itse luola on vanhin tunnettu asuinpaikka Suomesta. Susiluola ja sitä ympäröivä luonto kertovat tarinaansa tuhansien vuosien takaa. Susiluola sijaitsee Kristiinankaupungissa, ja itse luola-alueen omistaa Karijoen kunta.

Susiluola on laaja vaakarako kalliossa ja saanut nimensä sijaintipaikkansa, Susivuoren, mukaan. Luola on muodostunut kalliorapautumisen seurauksena ja sen iäksi on arvioitu yli 2,6 miljoonaa vuotta. Jääkausien välisenä aikana, merenpinnan ulottuessa luolan suuaukon ulkopuolelle se täyttyi maakerroksilla ja säilyi koskemattomana, vaikka luola onkin alueella laajasti tunnettu. Luolan suuaukko on 116,5 metrin korkeudella nykyisestä merenpinnasta ja sen suurin korkeus on 2,2 metriä. Susiluolan kokoa on vaikea määritellä tarkasti sitä yhä osittain täyttävien maakerrosten vuoksi, mutta pinta-alaksi on arvioitu yli 400 m².

Geologian tutkimuskeskus aloitti ensimmäiset tutkimukset Susiluolalla vuonna 1996. Luolan tyhjennyksen aikana löydettiin kivi, jota epäiltiin ihmisen muokkaamaksi. Löydön perusteella Museovirasto aloitti koekaivaukset seuraavana vuonna. Varsinaiset arkeologiset kaivaukset aloitettiin kesällä 1998. Susiluolassa on tehty kaivauksia vuosina 1998-2000. Vuonna 2000 kaivaukset keskeytettiin, kun lämpötilan vaihtelut aiheuttivat luolan sortumisvaaran. Susiluolan katto tuettiin ja näin töitä päästiin jälleen jatkamaan. Käynnissä olevissa tutkimuksissa käytetään useiden eri alojen asiantuntemusta; mukana ovat esimerkiksi Geologian tutkimuskeskus, Museovirasto ja Helsingin yliopiston Ajoituslaboratorio.

Luolan täytteenä oleva maamassa muodostuu kahdeksasta eri kerroksesta. Kolme ensimmäistä kerrosta ovat peräisin viime jääkaudelta ja sen sulamisvaiheesta. Muut kerrokset ovat vielä vanhempia. Ihmisen toimintaan liittyviä löytöjä on tehty kerroksista 4-5. Siitepölyanalyysien perusteella näiden kerrosten arvioidaan olevan peräisin edelliseltä lämpökaudelta eli Eem-interglasiaalin ajalta (130 000-115 000 vuotta sitten).

Susivuoren alue on geologisesti merkittävä. Susiluolan maapeite on peräisin maaperämme nuorimman maailmankauden, kvartäärikauden ajalta. Kvartäärikausi alkoi 2,6 miljoonaa vuotta sitten ja jatkuu yhä. Kauden aikana ilmasto on vaihdellut hyvin voimakkaasti kylmän arktisen ilmaston ja nykyisenkaltaisen leudon-lämpimän välillä. Yleisnimenä ajasta käytetään nimeä jääkausiaika, ja se jakautuu useisiin jääkausiin ja niiden välisiin lämpimiin jaksoihin, interglasiaaleihin. Eri kausien aikana syntyneiden maakerrostumien perusteella voidaan tutkia alueen kehitystä, ikää ja siitepölyanalyysien avulla myös kasvillisuutta ja ilmastoa. Pohjolassa vanhoja maakerrostumia on vähän, sillä tänne syntyivät kaikki jääkausien mannerjäätiköt. Jäätiköt kuluttivat ja hävittivät vanhimpia kerrostumia. Susiluolassa näitä on kuitenkin säilynyt ja vanhimpien maakerrosten arvellaan olevan peräti 250 000 vuoden takaa!

Luolasta on tähän mennessä löydetty 5 m² kiveys, joka muodostaa selkeän lattiapinnan. Sen reunasta on löydetty palanutta kallion pintaa, mikä viittaa tulen pitoon. Luolasta on löydetty kivityökaluja ja niiden valmistamisesta syntynyttä iskentäjätettä. Esineitä on tehty eri valmistustekniikalla. Vanhempaa niin sanottua Clacton-tekniikkaa on käytetty hiekkakivessä, kvartsissa ja kvartsiitissa. Toisissa esineissä ilmenevää iskentätekniikkaa voidaan pitää ominaisensa Moustérienin kulttuurille. Tämä tekniikka oli tyypillinen neandertalinihmisen käyttämä kivien työstömenetelmä. Luolassa on siis jälkiä ihmisen toiminnasta, joka tutkimusten mukaan sijoittuu ajalle 130 000-115 000 vuotta sitten.


© Maria EskelinenLisätietoja Susiluolasta

Susiluolanäyttely

p. (06) 22 21 803
info@susiluola.com

Kristiinankaupungin
Matkailu ry

p. (06) 22 12 311
turism.matkailu@krs.inet.fi

Opastus ja ohjelmapalvelut
Wesander Marketing
p. 0400 365405
wesander@tawi.fi

Päivitetty 7.2.2005 ME © JariT 2002